Een initiatief van :Stichting Food-InfoFood-Info.net> Onderwerpen > Voedselallergiën

Voedselovergevoeligheid, -allergie en -intolerantie.

De term voedselovergevoeligheid beslaat alle negatieve reacties veroorzaakt door voedsel of een voedsel component. Hierbinnen vallen de begrippen voedselallergie en voedselintolerantie.

Voedselallergie is een specifieke vorm van overgevoeligheid voor voedsel waarbij het immuunsysteem een extreme respons geeft op de lichaamsvreemde stof die het lichaam is binnengekomen. Een zogenoemd allergeen, bijna altijd een eiwit in het betreffende voedsel, veroorzaakt een kettingreactie in het immuunsysteem waarbij antilichamen worden vrijgegeven in het lichaam. Deze antilichamen veroorzaken op hun beurt het vrijkomen van chemische verbindingen, zoals histamine, uit specifieke cellen (mestcellen genoemd). Deze chemische stoffen veroorzaken de symptomen van de allergische reactie zoals jeuk, loopneus, hoesten of ademhalingproblemen.

Een aantal van de meest voorkomende voedselallergieën zijn overgevoeligheid voor koemelk, soja, eieren, fruit, pindas, noten zoals hazelnoten, schaal- en schelpdieren, en meer recent zijn hierbij producten gekomen die niet oorspronkelijk in ons dieet te vinden zijn zoals kiwi en mango.

Er is maar een hele kleine hoeveelheid van allergene eiwitten nodig om een allergische reactie te veroorzaken. Het immuunsysteem beschermt ons lichaam tegen lichaamsvreemde stoffen door een mechanisme in werking te stellen dat deze componenten moet uitschakelen. In een allergische reactie gebeurt dit, zoals hierboven genoemd, door middel van de uitstoot van antilichamen in het bloed. Deze antilichamen zijn eiwitten die specifiek aan een allergeen binden, het daarmee inactiveren waarna het uit het lichaam verwijderd kan worden. In allergische reactie veroorzaken antilichamen, bekend als immunoglobuline E (Ig E), de reactie met de mestcellen en tevens met een type bloedcel. De mestcellen bevinden zich onder het oppervlak van de huid en in de slijmvliezen van de neus, maag/darmkanaal en ogen. Stoffen als histamine, leukotriene en prostaglandine worden door de mestcellen uitgestoten waarna direct de allergische reactie waarneembaar is. De symptomen zijn normaalgesproken plaatselijk.

De meeste allergische reacties zijn betrekkelijk mild, er zijn echter mensen die als gevolg van een zware voedselallergie terecht kunnen komen in een zogenoemde anafylactische shock. Dit is een plotselinge daling van de bloeddruk die dodelijk kan zijn zonder snelle hulp. Dit verschijnsel kan al optreden binnen enkele minuten na de blootstelling aan het betreffende voedsel. Voornamelijk pinda's (maar ook bijensteken) zijn een bekende veroorzaker van anafylactische shock. De behandeling behelst het toedienen van een adrenaline injectie om de luchtwegen vrij te maken en de verwijde bloedvaten te herstellen.

Sommige allergische reacties uiten zich pas na enkele uren of dagen, en worden daardoor vertraagde overgevoeligheidsreacties genoemd. Symptomen hiervan richten zich met name op de longen, de huid en de ingewanden.

Voedselintolerantie is een ander type overgevoeligheid waarbij het immuunsysteem geen rol speelt. De reactie word veroorzaakt door de slechte verteerbaarheid of opname van een specifieke voedingsstof in het lichaam. De symptomen zijn patiënt specifiek. Bekende voorbeelden zijn lactose-, gluten- en notenintolerantie.

Er is nog steeds geen adequate behandeling voor voedselintoleranties. Het enige dat helpt de symptomen te voorkomen, na diagnose, is het vermijden van de betreffende voedselcomponent. Voor lactose intolerantie is in sommige landen een preparaat beschikbaar met daarin het enzym lactase.

Soorten voedselallergieën en intoleranties.

Het is belangrijk op te merken dat een en hetzelfde product zowel een allergische als een intolerantie reactie kan veroorzaken. Voorbeelden hiervan:

-Koemelk: allergie voor koemelk eiwit, intolerantie voor lactose
-Tarwe: allergie voor tarwe eiwit, intolerantie voor gluten (coeliakie)

Zie verder :

 


Food-Info.net is an initiative of Stichting Food-Info, The Netherlands

Free counters!